Home

Wees welkom op de Mariaschool!
Midden in het centrum van Langeweg staat de Mariaschool. Het is een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en herkent. De sfeer is gezellig, informeel en gemoedelijk. Er is persoonlijke aandacht voor elkaar. Alle groepen zijn combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 & 7-8. Het leren op de Mariaschool is uitdagend, afwisselend en leuk door enthousiaste en bekwame leerkrachten, diverse coöperatieve werkvormen en inzet van tablets voor reken-, taal-, spelling- en begrijpend lezen lessen. Er is veel aandacht voor een goed leerklimaat. De Kanjermethode is daarbij bijvoorbeeld ondersteunend.

Sinds begin schooljaar 2015-2016 is de Mariaschool een BREDE school. Dit houdt in dat, naast het reguliere onderwijs, tal van aanvullende activiteiten aangeboden worden. Denk hierbij aan buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal binnen school (verzorgd door “De Zeven Dwergen”), diverse buitenschoolse activiteiten, een bibliotheek binnen school en allerlei initiatieven in samenwerking met het dorp, bijvoorbeeld computerles voor ouderen.

Tussen de kleuterjuffen en de peuterspeelzaal is een goed contact en regelmatig worden er samen activiteiten ondernomen.

De leerkrachten op de Mariaschool proberen een zo afwisselend en uitdagend mogelijk programma aan te bieden. Naast de reguliere lessen worden er regelmatig gastlessen gegeven. Denk hierbij aan gymlessen georganiseerd door Doyo of sportverenigingen, het DENO project, waarmee de kinderen voorbereid worden op het voortgezet onderwijs, EHBO lessen, excursies buiten school, diverse verkeersactiviteiten, lessen in het kader van historische gebeurtenissen, muzieklessen gegeven door een muziekdocent en ga zo maar door.

Zoals u ziet is het een gezellige bedrijvigheid op de Mariaschool, waar naast hard werken ook tijd voor ontspanning is.

We zien u graag eens bij ons op bezoek!

Team Maria

 

Scholen op de kaart
Via scholenopdekaart vindt u cijfermatige informatie over onze school.

 

Maria nieuwe t-shirts

 

 

 

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!