Stichting de Waarden

Stichting De Waarden

Onze school maakt deel uit van Stichting De Waarden. Deze Stichting bestuurt de 18 katholieke en protestants christelijke basisscholen in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Hooge Zwaluwe, Dinteloord, Willemstad, Lage Zwaluwe, Achthuizen en Moerdijk.

Stichting De Waarden wordt geleid door de Bestuurder, mw. dr. L. (Lucienne) J. R. Hoogwerf.  Zij hecht grote waarde aan het karakter van haar organisatie, dat erop gericht is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, omgevingsbewuste, tolerante en sociale mensen. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van de Bestuurder. Bepaalde onderwerpen hebben de toestemming van de Raad van Toezicht nodig (zoals het strategisch beleid, de begroting en de jaarrekening).

De Raad van Toezicht werkt volgens de code “Goed Bestuur”; klik hier voor deze code. Voor het inzien van het reglement van de Raad van Toezicht klikt u hier.

De schooldirecteuren zijn belast met de algehele leiding van de school en geven direct leiding aan de medewerkers. De schooldirecteuren zijn met betrekking tot de resultaten verantwoording verschuldigd aan de Bestuurder.

De directeuren van de scholen vormen gezamenlijk het Directeurenberaad van Stichting De Waarden. Het directeurenberaad is sterk betrokken bij de beleidsvoorbereiding binnen de organisatie. Daarnaast biedt het periodieke overleg binnen het directeurenberaad de mogelijkheid tot afstemming op diverse terreinen, uitwisseling van ervaringen, het leren van elkaar alsmede het ondersteunen van elkaar.

U als ouder heeft in de praktijk te maken met directie en leerkrachten. Deze zijn voor u het eerste aanspreekpunt.

Adres:
   Stichting de Waarden
   Kristallaan 1
   4761 ZC Zevenbergen
   0168-404502
Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden