Aanmelding nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe leerlingen wordt gedaan door de directeur. Voordat de leerling aangemeld wordt, vindt er een gesprek met de ouders / verzorgers plaats. Hierbij is ook de leerkracht van groep 0-1-2 aanwezig. Voordat het gesprek plaats vindt, is het verstandig om de onderstaande formulieren alvast in te vullen en naar het gesprek mee te nemen.

SOS formulier 2017-2018
Ouderverklaring Nederland, nieuwe leerlingen
Inschrijving nieuwe leerling

De ouders onderschrijven met het ondertekenen van de bovenstaande inschrijfformulieren, dat zij op de hoogte zijn van onze uitgangspunten en geven hiermee hun akkoord. Bovendien onderschrijven de ouders het gedragsprotocol van rkbs Maria.

De administratief medewerker voert de aangemelde leerlingen in het administratiesysteem in. De leerkracht van groep 0-1-2 krijgt een overzicht met de namen van nieuwe leerlingen. Zij / hij maakt zelf de afspraken over de “kijkmomenten”. Het is de afspraak binnen Stichting De Waarden dat dit maximaal 5 momenten mogen zijn.

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!