Geschiedenis

De geschiedenis van “RKBS Maria“

De huidige Mariaschool is ontstaan uit fusies van de voormalige jongensschool, de St. Jozefschool in de Schoolstraat, de voormalige meisjesschool, de Mariaschool aan de Langeweg, en de kleuterschool Ons Stedeke in de Kloosterlaan.

De jongensschool, gebouwd in 1911 als openbare school, en de meisjesschool, “RKBS Maria”, gesticht in 1914, fuseerden in 1970 en vonden onderdak in de voormalige Mariaschool aan De Langeweg.
In 1978 betrok deze gemengde school het huidige – toenmaals nieuwe – gebouw aan de Kloosterlaan. In 1980 trok de kleuterschool ook in dat gebouw, maar bleef zelfstandig tot 1985. In dat jaar kwamen alle leerlingen vanaf 4 jaar naar dezelfde basisschool.
Het bestuur van Langewegse scholen werd van oudsher gevormd door de Mariastichting, waarin de paters een belangrijke stem hadden. Toen Langeweg een parochie werd, werd het kerkbestuur tevens schoolbestuur van de Mariastichting. Dit werd pas in 1978 losgekoppeld en kreeg de RKBS “Maria” een eigen bestuur, los van de parochie.
In 1996 is het bestuur opgegaan in een groot bestuur met meerdere scholen, nl. Stichting Noordrand.
Vanaf 1 januari 2008 behoort de school tot Stichting De Waarden voor confessioneel onderwijs, het is een fusiebestuur van zowel de katholieke als de protestants-christelijke scholen.

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden