Geschiedenis

De geschiedenis van “RKBS Maria“

De huidige Mariaschool is ontstaan uit fusies van de voormalige jongensschool, de St. Jozefschool in de Schoolstraat, de voormalige meisjesschool, de Mariaschool aan de Langeweg, en de kleuterschool Ons Stedeke in de Kloosterlaan.

De jongensschool, gebouwd in 1911 als openbare school, en de meisjesschool, “RKBS Maria”, gesticht in 1914, fuseerden in 1970 en vonden onderdak in de voormalige Mariaschool aan De Langeweg.
In 1978 betrok deze gemengde school het huidige – toenmaals nieuwe – gebouw aan de Kloosterlaan. In 1980 trok de kleuterschool ook in dat gebouw, maar bleef zelfstandig tot 1985. In dat jaar kwamen alle leerlingen vanaf 4 jaar naar dezelfde basisschool.
Het bestuur van Langewegse scholen werd van oudsher gevormd door de Mariastichting, waarin de paters een belangrijke stem hadden. Toen Langeweg een parochie werd, werd het kerkbestuur tevens schoolbestuur van de Mariastichting. Dit werd pas in 1978 losgekoppeld en kreeg de RKBS “Maria” een eigen bestuur, los van de parochie.
In 1996 is het bestuur opgegaan in een groot bestuur met meerdere scholen, nl. Stichting Noordrand.
Vanaf 1 januari 2008 behoort de school tot Stichting De Waarden voor confessioneel onderwijs, het is een fusiebestuur van zowel de katholieke als de protestants-christelijke scholen.

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]