TSO

Op De Maria kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Wij hebben de TSO in eigen beheer, de medewerkers zijn vrijwilligers of ouders. De TSO-coördinator is Karin de Groot (bovenbouwcoördinator).

Het overblijven gebeurt op de volgende dagen: Groep 1/2 op maandag, dinsdag en donderdag. Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De kosten voor het overblijven zijn € 2,- per kind per dag. Alle kinderen nemen hun eigen – gezonde – lunchpakketje met drinken mee.

We hebben een beleidsplan TSO opgesteld waarin belangrijke achtergrondinformatie over onze TSO te vinden is. Om ervoor te zorgen dat TSO voor alle betrokkenen een prettig moment is, hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze kunt u in de bijlagen behorend bij het beleidsplan  nalezen. We gaan ervan uit dat u de regels met uw kind(eren) heeft besproken. Een jaarverslag van de TSO wordt na afloop van een schooljaar gemaakt.

Heeft u vragen over de overblijf, wendt u zich tot de tso-coördinator, Karin de Groot (tso.maria@dewaarden.nl of k.d.groot@dewaarden.nl).

Inschrijven TSO:
De administratie van de TSO op De Maria gaat via www.tso-assistent.net Wanneer u, incidenteel of structureel (let op: structureel aanmelden kan voor maximaal 1 kwartaal, daarna dient u dit te herhalen), gebruik wilt maken van de TSO, dient u zich te registreren in het systeem. U registreert zich (eenmalig) bij TSO-assistent. De code om dat te doen ontvangt u bij inschrijving op school. Code vergeten of kwijt? Stuur een mailtje naar tso.maria@dewaarden.nl

Voordelen TSO-assistent:

  • De school houdt op deze manier goede controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Wij gaan er van uit dat u dit als ouder duidelijk vermeldt in het TSO-systeem.
  • U kunt als ouder/verzorger op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.
  • Bij onafgemelde afwezigheid of onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden meteen per email bericht ontvangen.
  • Indien de instructies in het systeem toelichting behoeven, kunt u deze vinden onder het vraagteken. Een geïllustreerde instructie vindt u ook onder DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor technische ondersteuning kunt u terecht bij www.tso-assistent.nl/support

 

 

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]