schooltijden en vakanties

SCHOOLTIJDEN

Groep 1-2 
Maandag – dinsdag – donderdag
08.30-12.00 uur
13.00-15.00 uur

Woensdag
08.30-12.30 uur

Vrijdag
08.30-12.00 uur

Groep  3-4, groep 5-6 en groep 7-8
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
08.30-12.00 uur
13.00-15.00 uur

Woensdag
08.30-12.30 uur

 

Vakantierooster 2018-2019

Zomervakantie 2018              9 juli t/m 17 augustus 2018
Herfstvakantie                        15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie                         24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie *               4 t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag                        19 april 2019
Meivakantie (incl. Pasen)       22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag                     30 en 31 mei 2019
Pinksteren                              10 juni 2019
Zomervakantie 2019              8 juli t/m 16 augustus 2019

* Let op: de voorjaarsvakantie wijkt af van de door de Rijksoverheid voorgestelde datum zoals die op het internet te vinden is.

Op de volgende (mid)dagen heeft het team een studiedag en zullen de leerlingen vrij zijn:
Woensdag 19 september 2018
Vrijdag 5 oktober 2018
Donderdag 6 december 2018
Maandag 7 januari 2019
Vrijdag 21 december zijn de groepen 1 t/m 4 de hele dag vrij; de groepen 5  t/m 8 hebben ’s middags vrij.
Vrijdag 1 maart 2019 zijn alle groepen ’s middags vrij
Maandag 11 maart 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Vrijdagmiddag 5 juli 2019

 

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!