Leerlingenraad

Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2017-2018 is er een leerlingenraad op de Mariaschool gestart. Uit elke groep is er een leerling lid van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergaderen elke maandagmiddag, onder begeleiding van juf Carla. De dingen die zij bespreken, worden teruggekoppeld naar de kinderen in de klas. Om u ook een beeld te geven van hetgeen wat de kinderen bespreken, kunt u hieronder de notulen van de kinderen lezen.

Notulen 2017-11-06, leerlingenraad

Notulen 2017-11-13, leerlingenraad

Notulen 2018-01-09, leerlingenraad

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!