Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren toestemming te vragen aan de directeur van de school en niet aan de leerkracht. U kunt het aanvraagformulier ophalen op school of hier downloaden en ingevuld afgeven bij de directie. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet *.
Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven.

* Wilt u meer weten over de Leerplichtwet, raadpleeg dan www.rblwest-brabant.nl of www.leerplichtwegwijzer.nl of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school mw. Joke Schreuders-Gootjes Leerplichtambtenaar 076-5298119

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Wij verwachten dat, ook al is uw kind nog geen 5 jaar, u op tijd laat weten wanneer uw kind afwezig is en de reden van de afwezigheid aangeeft.

Het is wel belangrijk dat u daarnaast zelf de leerkracht(en) op de hoogte brengt van eventuele afwezigheid van uw kind(eren). Het is voor een leerkracht niet prettig dat kinderen er zomaar een dag niet zijn, zonder dat daar over gecommuniceerd is. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen het reguliere lesprogramma volledig volgen.

 

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!