Verlof aanvragen

U kunt een aanvraagformulier verlof hier downloaden, of een exemplaar ophalen in het directiekantoortje en vervolgens ingevuld afgeven op school. Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren via dit formulier toestemming te vragen aan de directeur van de school. Een aanvraag via de leerkracht of de mail wordt niet behandeld.
Op het aanvraagformulier is voldoende ruimte om de reden van afwezigheid duidelijk omschreven te vermelden. U voegt hier de benodigde bewijsstukken aan toe. Ook vermeldt u de reden van afwezigheid duidelijk op het aanvraagformulier. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet. U krijgt geen toestemming voor bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in goedkopere periodes, eerder vertrek of latere terugkeer of weken aansluitend aan de reguliere vakanties.

Scholen moeten verlofaanvragen goed registreren en actief reageren als leerlingen er zonder geldige reden niet zijn. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan is er namelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn dan verplicht dat aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar komt dan in actie en zal contact met u opnemen.

Het is belangrijk dat u ook zelf de leerkracht(en) op de hoogte brengt van eventuele afwezigheid van uw kind(eren), wanneer een verlof is goedgekeurd. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Wij verwachten dat u (ook al is uw kind nog geen 5 jaar) op tijd laat weten wanneer uw kind afwezig is en dat u daarbij de reden van de afwezigheid aangeeft. Dit kan ook op de verlofaanvraag.

Wilt u de school liefst voor aanvang van de lessen berichten, schriftelijk (bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek) of telefonisch (bij ziekte), wanneer uw kind om de een of andere reden niet tijdig of helemaal niet naar school kan komen? Want zonder melding wordt er ook ongeoorloofd verzuim geregistreerd. Het is bovendien voor de leerkrachten erg prettig om op tijd te weten dat een kind niet of later op school komt. U voorkomt zo ook misverstanden.

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet, raadpleeg dan www.rblwest-brabant.nl of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school mw. Joke Schreuders-Gootjes 076 – 529 81 19.

 

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]