Plannen – protocollen – info

Op 14 mei 2020 was er een ouderinformatie avond waarin we informatie over de school en de groepen hebben gedeeld met de ouders.
We gaan in schooljaar 2020-2021 werken met een groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8. U kunt hier de PowerPoint nog eens doornemen.

In het protocol Schorsen en Verwijderen kunt u nalezen hoe dit binnen Stichting De Waarden is geregeld.
U kunt het hier nalezen.

Bij het inschrijven van uw kind heeft u ook de Ambitieovereenkomst getekend.
U kunt hier nog eens nalezen wat deze overeenkomst inhoudt.

Bent u geïnteresseerd in het Strategisch Beleidsplan (Schoolplan)?
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Mariaschool kunt u hier nalezen.

Hiernaast kunt u het Gedragsprotocol vinden.  Gedragsprotocol Stichting De Waarden

 

Wilt u meer weten over:

  •  leerplicht (bijvoorbeeld vrij vragen buitenom de reguliere dagen), kijkt u dan bij www.rblwest-brabant.nl   U kunt hier ook de folder downloaden.
  • brede school – op de site van www.stichtingdewaarden.nl kunt u onder het hoofdje ‘Brede School’ de gezochte informatie vinden.
  • passend onderwijs – u kunt hier de informatiegids nalezen, uitgegeven door het Steunpunt Passend Onderwijs
  • inspectie van het onderwijszie www.onderwijsinspectie.nl
  • centrum Jeugd en Gezin – zie www.cjgmoedijk.nl
  • Basisonderwijsgids – alle ouders en verzorgers van kinderen die drie jaar worden, krijgen informatie over de gids Basisonderwijs. Deze gids is voor iedereen te downloaden van internet – www.rijksoverheid.nl.Kijk daarvoor op de openingspagina van het thema Basisonderwijs. Heeft u toch nog vragen over school en onderwijs, dan kunt u gratis bellen met 0800-5010 van de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders 5010.

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]