Plannen – protocollen – info

Op 14 mei 2020 was er een ouderinformatie avond waarin we informatie over de school en de groepen hebben gedeeld met de ouders.
We gaan in schooljaar 2020-2021 werken met een groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8. U kunt hier de PowerPoint nog eens doornemen.

In het protocol Schorsen en Verwijderen kunt u nalezen hoe dit binnen Stichting De Waarden is geregeld.
U kunt het hier nalezen.

Bij het inschrijven van uw kind heeft u ook de Ambitieovereenkomst getekend.
U kunt hier nog eens nalezen wat deze overeenkomst inhoudt.

Bent u geïnteresseerd in het Strategisch Beleidsplan (Schoolplan)?
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Mariaschool kunt u hier nalezen.

Hiernaast kunt u het Gedragsprotocol vinden.  Gedragsprotocol Stichting De Waarden

 

Wilt u meer weten over:

  •  leerplicht (bijvoorbeeld vrij vragen buitenom de reguliere dagen), kijkt u dan bij www.rblwest-brabant.nl   U kunt hier ook de folder downloaden.
  • brede school – op de site van www.stichtingdewaarden.nl kunt u onder het hoofdje ‘Brede School’ de gezochte informatie vinden.
  • passend onderwijs – u kunt hier de informatiegids nalezen, uitgegeven door het Steunpunt Passend Onderwijs
  • inspectie van het onderwijszie www.onderwijsinspectie.nl
  • centrum Jeugd en Gezin – zie www.cjgmoedijk.nl
  • Basisonderwijsgids – alle ouders en verzorgers van kinderen die drie jaar worden, krijgen informatie over de gids Basisonderwijs. Deze gids is voor iedereen te downloaden van internet – www.rijksoverheid.nl.Kijk daarvoor op de openingspagina van het thema Basisonderwijs. Heeft u toch nog vragen over school en onderwijs, dan kunt u gratis bellen met 0800-5010 van de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders 5010.

 

De gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met JALP een boekje uitgebracht.
In dit boekje staan de contactgegevens van de organisaties en instanties die ouders kunnen benaderen wanneer zij vragen hebben over hulp bij geldzaken en administratie, rondkomen met geld, activiteiten voor kinderen.

U kunt het boekje hier lezen.
Het kan ook digitaal gevonden worden via www.jalpmoerdijk.nl

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden