Centrum Jeugd en Gezin

Centrum voor jeugd en gezin Moerdijk (CJG Moerdijk)

CJG Moerdijk is het centrale punt voor opvoeden en opgroeien in de gemeente Moerdijk. Alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen er terecht met al hun vragen. CJG Moerdijk vind je op de website (www.cjgmoerdijk.nl), maar je kunt het CJG ook mailen of (gratis) bellen. Tijdens de open spreekuren kun je gewoon binnenlopen bij onze inlooppunten op bijvoorbeeld scholen. Of maak een persoonlijke afspraak op een locatie naar keuze.
Zo kunnen we ook bij je thuis of naar je school komen.

NB: Website voor en deels door Syriërs met informatie over gezondheid: https://www.gezondinnederland.info

Jeugdverpleegkundigen en jeugdprofessionals van het CJG Moerdijk werken met je samen door een luisterend oor te zijn, maar ook door praktische informatie, advies en hulp te bieden.
Daarnaast organiseert het CJG interessante (opvoed)cursussen en themabijeenkomsten. Deskundigen kunnen antwoord geven op je opvoedvragen zodat je er op eigen kracht weer uit kan komen.

Wanneer inzet van gespecialiseerde zorg nodig is zal het CJG er zijn om samen met je te kijken welke hup passend is. Het CJG verzorgt de doorverwijzing en blijft het traject met je volgen.

U kunt het CJG bereiken via de website: info@cjgmoerdijk.nl of telefoonnummer 0800 681 681 6

Eens per maand is er een open inloopspreekuur op school. Via het Ouderportaal kunt u de data vinden.

Signaleringssysteem Zorg Voor Jeugd

In onze school kan de IB, in overleg met directie, leerkracht en SMW, zorgsignalen afgeven in het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem heeft als doel om zorgsignalen bij kinderen vroegtijdig op te sporen en hulp te coördineren. Als er een signaal wordt afgegeven dan worden de ouders/verzorgers en/of de jongere hiervan op de hoogte gesteld.

Bij het afgeven van een signaal wordt alleen vermeld dat er zorgen zijn over een jeugdige. Er wordt niet vermeld wat er aan de hand is. Bij een tweede melding gaat de ketencoördinator in overleg met betrokken partijen om de benodigde hulp af te stemmen.

Voor verdere informatie zie www.zorgvoorjeugd.nu

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]