Eigen Wijs Tijd

Eigen Wijs Tijd

Mariaschool
Het onderwijs van de 21e eeuw

Een innovatief onderwijsconcept

Eigen staat voor eigenaarschap van de kinderen. Wij leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Zij leren zelf keuzes maken (autonomie) en kritisch na te denken over wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Zij leren vanuit hun eigen creativiteit. Dat leren begeleiden wij intensief.

Wijs staat voor ieders eigen wijze van leren. Van leren word je wijzer, maar alleen als dat leren bij je past. We moeten dus afstemmen op ieders eigen wijze van leren en dat noemen we ‘onderwijsbehoefte.’ Ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte. De leerkracht observeert, toetst en voert ambitiegesprekken met kinderen en ouders om zo samen deze onderwijsbehoefte te ontdekken.meneer de uilTijd staat voor efficiënte leertijd. We organiseren onderwijs zo dat er voor alle kinderen meer actieve leertijd ontstaat. Tijd waar je echt leert op het niveau dat bij je past. Daarvoor organiseren we het onderwijs anders. Samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden staan daarin centraal. Kinderen zitten niet meer de hele dag in hun eigen groep/klas, maar leren ook mee in een andere groep. Zo doorbreken wij het klassikale systeem. De eigen groep blijft wel hun basis.

collage-ewt

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden