Eigen Wijs Tijd

Eigen Wijs Tijd

Mariaschool
Het onderwijs van de 21e eeuw

Een innovatief onderwijsconcept

Eigen staat voor eigenaarschap van de kinderen. Wij leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Zij leren zelf keuzes maken (autonomie) en kritisch na te denken over wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Zij leren vanuit hun eigen creativiteit. Dat leren begeleiden wij intensief.

Wijs staat voor ieders eigen wijze van leren. Van leren word je wijzer, maar alleen als dat leren bij je past. We moeten dus afstemmen op ieders eigen wijze van leren en dat noemen we ‘onderwijsbehoefte.’ Ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte. De leerkracht observeert, toetst en voert ambitiegesprekken met kinderen en ouders om zo samen deze onderwijsbehoefte te ontdekken.meneer de uilTijd staat voor efficiënte leertijd. We organiseren onderwijs zo dat er voor alle kinderen meer actieve leertijd ontstaat. Tijd waar je echt leert op het niveau dat bij je past. Daarvoor organiseren we het onderwijs anders. Samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden staan daarin centraal. Kinderen zitten niet meer de hele dag in hun eigen groep/klas, maar leren ook mee in een andere groep. Zo doorbreken wij het klassikale systeem. De eigen groep blijft wel hun basis.

collage-ewt

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]