Breingroep

Meer- en hoogbegaafden

Op de Mariaschool houden wij ook rekening met leerlingen die méér aankunnen dan de basis leerstof. Voor hen bieden we in de groep de basisvakken in compactere vorm aan, zodat er tijd ontstaat voor verrijkende activiteiten. Het verrijken gebeurt deels in de klas, deels daarbuiten. We maken daarbij o.a. gebruik van de materialen en werkwijze van de Pittige Plustorens.
De  Pittige Plustorens bevatten heel diverse opdrachten, die een beroep doen op het  analytisch, creatief en praktisch denken. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.  Ze worden daarbij wel begeleid, door zowel leerkrachten als ouders. De leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun opdrachten.
Wilt u meer weten over de plustorens? Bezoek de website: www.pittigeplustorens.nl.

MeubelPittigePlusTorens

Daarnaast is het voor een aantal kinderen mogelijk deel te nemen aan de Breinklas van Stichting De Waarden, de stichting waar onze school onder valt. Leerlingen worden toegelaten tot deze plusklas als zij voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in het Protocol  voor Meer- en hoogbegaafden. In de Breinklas zitten leerlingen van diverse scholen. Zij komen een dagdeel per week samen op bs De Neerhof voor dit zogenaamde excellentieproject.

Als u hier meer over wilt weten kunt terecht op de website van Stichting De Waarden, www.stichtingdewaarden.nl en www.excellentie.info.

 

 

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]