Breingroep

Meer- en hoogbegaafden

Op de Mariaschool houden wij ook rekening met leerlingen die méér aankunnen dan de basis leerstof. Voor hen bieden we in de groep de basisvakken in compactere vorm aan, zodat er tijd ontstaat voor verrijkende activiteiten. Het verrijken gebeurt deels in de klas, deels daarbuiten. We maken daarbij o.a. gebruik van de materialen en werkwijze van de Pittige Plustorens.
De  Pittige Plustorens bevatten heel diverse opdrachten, die een beroep doen op het  analytisch, creatief en praktisch denken. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.  Ze worden daarbij wel begeleid, door zowel leerkrachten als ouders. De leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun opdrachten.
Wilt u meer weten over de plustorens? Bezoek de website: www.pittigeplustorens.nl.

MeubelPittigePlusTorens

Daarnaast is het voor een aantal kinderen mogelijk deel te nemen aan de Breinklas van Stichting De Waarden, de stichting waar onze school onder valt. Leerlingen worden toegelaten tot deze plusklas als zij voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in het Protocol  voor Meer- en hoogbegaafden. In de Breinklas zitten leerlingen van diverse scholen. Zij komen een dagdeel per week samen op bs De Neerhof voor dit zogenaamde excellentieproject.

Als u hier meer over wilt weten kunt terecht op de website van Stichting De Waarden, www.stichtingdewaarden.nl en www.excellentie.info.

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]