Zorg

Wat doet de IB’er op onze school?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) van hun school niet kennen. De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Zij zien wanneer een kind in hun klas iets speciaals nodig heeft. De IB’er helpt de leerkracht dan om te kijken wat dit kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De IB’er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.

Wanneer er zorgen rondom een kind zijn, stelt een leerkracht een groeidocument voor het kind op. Dat is een plan waarin staat welke moeilijkheden de leerling ervaart, hoe daar aan wordt gewerkt en wat het doel is. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo’n groeidocument in te zien en moeten daar formeel zelfs mee instemmen.

Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan kan de IB’er dit regelen. De IB’er overlegt met ouders en met leerlingbegeleiders binnen en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld jeugdprofessionals, orthopedagogen, psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Zij is vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven.

Vindt u dat uw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de juf of meester, die dan met de IB’er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de IB’er samen.

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden