Zorg

Wat doet de IB’er op onze school?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) van hun school niet kennen. De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Zij zien wanneer een kind in hun klas iets speciaals nodig heeft. De IB’er helpt de leerkracht dan om te kijken wat dit kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De IB’er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.

Wanneer er zorgen rondom een kind zijn, stelt een leerkracht een groeidocument voor het kind op. Dat is een plan waarin staat welke moeilijkheden de leerling ervaart, hoe daar aan wordt gewerkt en wat het doel is. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo’n groeidocument in te zien en moeten daar formeel zelfs mee instemmen.

Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan kan de IB’er dit regelen. De IB’er overlegt met ouders en met leerlingbegeleiders binnen en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld jeugdprofessionals, orthopedagogen, psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Zij is vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven.

Vindt u dat uw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de juf of meester, die dan met de IB’er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de IB’er samen.

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]