Vakantierooster

Schooljaar 2020 – 2021

Herfstvakantie                19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie          15 t/m 19 februari 2021
Goede Vrijdag / Pasen   2 en 5 april 2021
Meivakantie                     26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart                      13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag                24 mei 2021
Zomervakantie               26 juli t/m 3 september 2021

 

De studiedagen zijn: 

Woensdag 9 september 2020
Vrijdag 2 oktober 2020
Maandag 5 oktober 2020 (Waardendag)
Woensdag 6 januari 2021
Maandag 22 februari 2021
Donderdag 1 april 2021 – alleen de middag
Dinsdag 22 juni 2021
Donderdag 8 juli 2021

 

Afwijkende schooltijden:
Vrijdag 18 december 2020: middag vrij voor groep 5 t/m 8. Hele dag vrij voor groep 1 t/m 4
Vrijdag 12 februari 2021: middag vrij alle groepen
Vrijdag 23 juli 2021: middag vrij alle groepen
 

Wij willen u nogmaals wijzen op het ouderportaal. Ook hier staat de jaarkalender in met alle studiedagen en andere bijzonderheden.  

 

Groepen 1 en 2 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

 

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden