Vakantierooster

Schooljaar 2019 – 2020:

Herfstvakantie                14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie                  23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie          24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag / Pasen   10 en 13 april 2020
Meivakantie                     20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag                5 mei 2020
Hemelvaart                     21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag               1 juni 2020
Zomervakantie               13 juli t/m 21 augustus 2020

 

De studiedagen zijn: 

Vrijdag 4 oktober (Waardendag – hele dag)
Donderdag 24 oktober (hele dag)
Dinsdag 19 november (hele dag)
Maandag 6 januari (hele dag)
Maandag 2 maart (hele dag)
Vrijdag 12 juni (hele dag)
Maandag 29 juni (hele dag)

 

Afwijkende schooltijden:
Vrijdag 20 december: middag vrij groep 5 t/m 8. Hele dag vrij groep 1 t/m 4
Vrijdag 21 februari: middag vrij alle groepen
Vrijdag 10 juli: middag vrij alle groepen
 

Wij willen u nogmaals wijzen op het ouderportaal. Ook hier staat de jaarkalender in met alle studiedagen en andere bijzonderheden.  

 

Groepen 1 en 2 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

 

Laatste nieuws

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden