Hoofdluiscontrole groep

In de week na een vakantie (van minimaal een week) worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Indien er luizen of neten worden gevonden, volgt later een nacontrole.

De voor de ouders belangrijke actiepunten hebben wij hieronder op een rijtje gezet. Wanneer u de volledige procedure wilt inzien kunt u deze opvragen op school. 

Melding vanuit school

 • School zal ouders informeren wanneer er een luizencontrole is.
 • Ouders zorgen er voor dat kind(eren) hun haar los te dragen en het liefst geen gel in het haar te hebben.
 • Ouder wordt geïnformeerd door de leerkracht als er luizen en/of neten zijn gevonden bij zijn/haar kind(eren)
 • Ouder haalt desbetreffende kind(eren) zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de lunch op zodat hij/zij thuis behandeld kan worden.
 • Ouder bepaalt of dit z.s.m. of bij de lunch gebeurt.
 • Ouder zorgt ervoor dat het hele gezin en omgeving behandeld wordt
 • Ouder zorgt ervoor dat andere betrokken organisaties (waar nodig) geïnformeerd worden (BSO, sportclubs)
 • Ouder zorgt ervoor dat hij/zij het gezin dagelijks controleert en na een week zal nabehandelen

Melding vanuit ouder(s)         

 • Ouder houdt desbetreffende kind(eren) thuis totdat zij behandeld zijn.
 • Ouder controleert broertje(s) en/of zusje(s) voor hij/zij naar school gaan
 • Ouder meldt dit direct bij de leerkracht van desbetreffend kind(eren)

Voor informatie over het bestrijden van hoofdluis, verwijzen wij u naar de volgende Zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis

Laatste nieuws

Welkom - schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]

Onderzoek naar andere schooltijden

Kijk voor ons plan (zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020) bij  Handig om te weten - Les-, pauze- en gymtijden