Identiteit

Onze school is een katholieke basisschool. In de dagelijkse omgang in en buiten de groep geven wij deze levensvisie vorm. In de dagelijkse schoolpraktijk staan dan ook solidariteit, naastenliefde, respect en zorg voor elkaar centraal. De verhalen uit de Bijbel of bijzondere gebeurtenissen zoals de geboorte van een kindje, ruzie in de groep, pesten of het overlijden van iemand, vormen aanknopingspunten om met de kinderen na te denken over tal van levensvraagstukken. We bespreken deze onderwerpen vanuit de belevingswereld van de kinderen met respect en open oog voor andere geloofsovertuigingen. We gebruiken hiervoor onder andere onze methode Trefwoord.

Wij hebben een open aanname beleid, wat betekent dat alle kinderen, ouders en leerkrachten welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging. Van onze leerkrachten verwachten wij dat zij op een respectvolle, motiverende wijze onze levensbeschouwelijke visie kunnen overdragen. Van alle kinderen en ouders verwachten wij dat zij op een respectvolle manier deelnemen.

Samen vieren vinden we als school erg belangrijk, als uiting van onze verbondenheid met en betrokkenheid naar elkaar. We vieren de grote christelijke feesten als Kerst en Pasen. Niet alleen het feest op zich is daarbij belangrijk, maar ook de voorbereiding op het feest en het er naar toeleven hebben voor ons veel waarde.
Daarnaast staan we stil bij bijzondere feestelijke of juist verdrietige momenten en gebeurtenissen in het leven van de kinderen. Kinderen hebben de mogelijkheid om samen met de groepsleerkracht een mooi plekje in te richten als er bijvoorbeeld een familielid is overleden.

Een paar voorbeelden van onze grote vieringen:
Sinterklaasfeest
De Kerstviering
De Paasviering

Een paar voorbeelden van onze kleinere vieringen:
Verjaardagen van de kinderen
Meesters- en juffendag
Koningsdag
Carnaval

 

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]