OR

Ouderraad RKBS Maria
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die samen met het team allerlei extra activiteiten organiseren zoals het kerstfeest, carnaval, de schoolreis, de sportdag, de laatste schoolweek, het Paasfeest, Sinterklaas, het schoolkamp van groep 7/8 en het versieren van de school. Ook zijn zij actief bij de luizencontrole.

Bovendien heeft de ouderraad een signalerende taak. Samen met de MR, het team en eigenlijk met alle andere ouders, zijn zij verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat en een plezierige school.

Elk jaar wordt per kind een financiële bijdrage gevraagd om al deze activiteiten te betalen. Steeds in april worden de uitgaven van het afgelopen jaar tijdens de jaarvergadering van de ouderraad verantwoord.

Vergaderingen
De OR vergadert ca. 5 keer per jaar.


Klassenouders

Leden van de ouderraad treden op als eerste contactpersoon voor de ouders, maar ook voor de leerkrachten. Zij kunnen de leerkrachten ondersteunen bij activiteiten, ouders hierbij inschakelen, etc. Ook kunnen zij doorgeefluik zijn voor meningen en ideeën van ouders.
Laatste nieuws

Welkom op de site van RKBS Maria!