OR

Ouderraad RKBS Maria
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die samen met het team allerlei extra activiteiten organiseren zoals het kerstfeest, carnaval, de schoolreis, de sportdag, de laatste schoolweek, het Paasfeest, Sinterklaas, het schoolkamp van groep 7/8 en het versieren van de school. Ook zijn zij actief bij de luizencontrole.

Bovendien heeft de ouderraad een signalerende taak. Samen met de MR, het team en eigenlijk met alle andere ouders, zijn zij verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat en een plezierige school.

Elk jaar wordt per kind een financiële bijdrage gevraagd om al deze activiteiten te betalen. Steeds in april worden de uitgaven van het afgelopen jaar tijdens de jaarvergadering van de ouderraad verantwoord.

Vergaderingen
De OR vergadert ca. 5 keer per jaar. In het schooljaar 2017-2018 zijn de vergaderingen gepland op:

17 september 2017, Notulen Vergadering Ouderraad 17 september 2017
31 oktober 2017,
12 december 2017,
23 januari 2018,
20 maart 2018,
15 mei 2018,
12 juni 2018,

Klassenouders

Leden van de ouderraad treden op als eerste contactpersoon voor de ouders, maar ook voor de leerkrachten. Zij kunnen de leerkrachten ondersteunen bij activiteiten, ouders hierbij inschakelen, etc. Ook kunnen zij doorgeefluik zijn voor meningen en ideeën van ouders.
Klassenouders schooljaar 2017-2018:
groep 1-2: Nanda (moeder Ralph) en Niki (moeder Levi)
groep 3-4: Daisy (moeder Wes), Angela (moeder Liv) en Liset (moeder Frederique en Juliette)
groep 5-6: Marianne (moeder Thijmen) en Miranda (moeder Guusje)
groep 7-8: Femke (moeder van Sacha) en Francis (moeder Sem)
Spil tussen de peuters en kleuters: Esther (moeder Wiebe en Maud)
Laatste nieuws

Buitenspeeldag

Wat hebben wij heerlijk gespeeld op de buitenspeeldag. Alle leerlingen hebben het ontzettend naar hun zin gehad met de verschillende soorten spelletj ...
[lees verder]

Ouderavond

Om dinsdagavond 13 juni was er een ouderavond. Deze avond was erg druk bezocht door ouders van onze leerlingen.Alle aanwezig ouders hebben mee kunnen ...
[lees verder]

Nieuwsbrief mei 2017

Link naar de laatste nieuwsbrief Nieuwsbrief van mei 2017: Nieuwsbrief mei 2017   ...
[lees verder]

Welkom op de nieuwe site van RKBS Maria!