Groep 1-2


NIEUWS UIT DE KLAS


Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie een kijkje nemen op onze groepspagina.
In het kort beschrijven wij hoe er in groep 1-2 wordt gewerkt.

Wij werken in groep 1-2 met vier vaste thema’s vanuit de methode Schatkist en de andere thema’s passen wij aan, aan de leefwereld van de kinderen. Elk thema duurt ongeveer 4 weken.

Wij volgen de kinderen d.m.v. de observatie methode KIJK en enkele kleutertoetsen.

Een willekeurige dag in groep 1-2:

– Inloop: Tijdens de inloop pakken de kinderen een werkje uit de taal-, reken- en of motoriekkast. De kinderen gaan hier zelfstandig mee aan de slag. De leerkracht werkt in deze tijd individueel of met een klein groepje kinderen.

– Kring: In de kring werken wij onder andere aan taal-,reken- en sociale vaardigheden.

– Spelen en werken: de kinderen mogen d.m.v. het keuzebord kiezen waar te spelen en te werken. De hoeken en werkjes zijn grotendeels aangepast naar het thema waar wij die periode mee werken.

– Pauze: Alle kinderen van de school spelen ’s morgens gelijktijdig 15 minuten buiten. Na het buitenspelen is het tijd om in de klas te drinken en fruit te eten. Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht voor uit Trefwoord of een ander verhaal.

– Buitenspelen: Groep 1-2 speelt elk dagdeel buiten.

– Rekenactiviteit: Blub en Gup zijn onze vissen die elke dag beeldend een extra rekenactiviteit vorm geven met hulp van de kinderen.

Middagpauze

– Tutorlezen wordt klassen doorbrekend in duo’s gedaan, het kan zijn dat kinderen worden voorgelezen door een vast maatje maar het kan ook zijn dat de kinderen van groep 1-2 zelf al letters kunnen benoemen of zelfs een stukje kunnen voorlezen.

– Kringactiviteit

– Spelen en werken

– Buitenspelen

Dat is een klein inkijkje in onze klas. Daarnaast doen wij nog veel meer in klas. We maken ook muziek, zingen, tekenen, knutselen, gymmen, kijken school tv, Kanjertraining, techniek, gaan elke vrijdag naar de schoolbibliotheek en maken wij plezier. We vieren allerlei voorkomende feesten en gelegenheden, bv. verjaardagen, Kerst, Pasen enz.enz. Maar ook beleven we met elkaar mooie cultureel getinte uitstapjes/activiteiten, b.v. een schoolreisje, bezoek aan de kinderboerderij, het patersbos enz.enz.

Groetjes, alle kinderen groep 1-2 en de juffen