Groep 3-4

 


NIEUWS UIT DE KLAS


Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie een kijkje nemen op onze groepspagina.
Eerst vertellen wij kort iets over groep 3, daarna over groep 4.

Groep 3, letters, lezen, schrijven en cijfers.
De kinderen komen ’s morgens zelfstandig de school binnen. Dit doen zij via de ingang bij groep 1-2. De kinderen hangen hun jassen en tassen op, trekken hun schoenen uit en de pantoffels of sokken aan en worden begroet door de juf met een hand. De kinderen lopen dan naar hun eigen plaats en starten met de inloop. Tijdens de inloop maken de kinderen werkjes of lezen zij een boekje. Zo heeft de juf tijd om rond te lopen in de klas en eventueel kinderen alvast instructie te geven over de lessen die komen gaan.

Lezen
Voor lezen werken we met Lijn 3. De kinderen werken op niveau; de een heeft misschien extra instructie nodig, terwijl de andere al zelfstandig werkt in een zon werkboekje, zodat hij/zij extra uitgedaagd wordt.

Rekenen
Onze rekenmethode is de Wereld in Getallen. Ook hier werken we met 3 niveau groepen. Naast het werken met de methode besteden wij extra aandacht aan het automatiseren van sommen tot 20 en het splitsen van getallen tot 10.

Schrijven
Voor schrijven werken we met de nieuwste versie van Klinkers. Deze versie sluit aan op de methode Lijn 3. Er is elke dag aandacht voor het schrijven van letters. Tot de herfstvakantie is er ook uitgebreide aandacht voor het schrijven van cijfers.

Er gaat veel aandacht uit naar de bovenstaande 3 vakken; lezen, rekenen en schrijven. Maar dit is niet het enige wat we in de groep doen. We maken ook muziek, zingen, tekenen, knutselen, gymen, kijken school tv, verkeer, Kanjertraining en gaan een keer in de week naar de schoolbibliotheek.

We leren niet alleen door te luisteren naar de juf of naar elkaar, maar we leren ook enorm veel aan de hand van coöperatieve werkvormen. Dit vinden wij erg leuk en leerzaam!

 

Groep 4, lezen, rekenen tot 100, taal, spelling en snappet.
De kinderen komen ’s morgens zelfstandig de school binnen. Dit doen zij via de ingang bij groep 1-2. De kinderen hangen hun jassen en tassen op en worden begroet door de juf met een hand. De kinderen lopen dan naar hun eigen plaats en starten met de inloop. Tijdens de inloop maken de kinderen werkjes of lezen zij een boekje. Zo heeft de juf tijd om rond te lopen in de klas en eventueel kinderen alvast instructie te geven over de lessen die komen gaan.

Lezen
Voor lezen werken we met de methodes Lijn 3 en Estafette. De kinderen werken met Estafette op verschillende niveaus:  aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3. Kinderen die aanpak 1 nodig hebben, zijn kinderen die extra instructie krijgen van de juf. Kinderen die aanpak 2 volgen, zijn de ‘basis’groep, zij gaan na de klasseninstructie zelfstandig aan de slag. Kinderen die aanpak 3 volgen, zijn zelfstandig aan het werken. Dit zelfstandig werken vereist veel discipline van een kind.

Rekenen
Onze rekenmethode is de Wereld in Getallen. Ook hier werken we met 3 niveau groepen. Naast het werken met de methode besteden wij extra aandacht aan het automatiseren van sommen tot 100 en  de tafels 0-1-2-5-10.

Taal en spelling
Voor taal en spelling werken wij met dezelfde methode; Taal Actief. Ook hier wordt uitgegaan van de drie niveau groepen.

Schrijven
Omdat schrijven niet onbelangrijk is, besteden wij 2-3 keer per week aandacht aan het schrijven in het schrijfschrift en het verhalenschrift. De kinderen leren de hoofdletters schrijven en in hun verhalenschrift kunnen zij dit toepassen.

 

Er gaat veel aandacht uit naar de bovenstaande vakken. Maar dit is niet het enige wat we in de groep doen. We maken ook muziek, zingen, tekenen, knutselen, gymen, kijken school tv, verkeer, Kanjertraining en we gaan een keer in de week naar de schoolbibliotheek.

We leren niet alleen door te luisteren naar de juf of naar elkaar, maar we leren ook enorm veel aan de hand van coöperatieve werkvormen. Ook leren wij in groep 4 werken met Snappet. Snappet is een digitale leeromgeving waarbij kinderen hun werk op de tablet maken. Hierin werken de kinderen aan lessen voor rekenen, taal en spelling. Maar ook aan werkpakketten op eigen niveau. Dit vinden wij heel leuk (en leerzaam) om te doen!Taal Actief Woordenschat