Groep 5-6

 


NIEUWS UIT DE KLAS


Hier kunt u de presentatie van de ouderinformatieavond nog eens nalezen

Welkom op de pagina van groep 5-6!

We zijn dit schooljaar fijn en gezellig begonnen met elkaar. Naast hard werken en veel leren proberen we er elke dag een gezellige boel van te maken. We hebben veel zin in het nieuwe schooljaar waarin we veel nieuws zullen leren en meemaken!

Sinds dit schooljaar hebben we allemaal een gloednieuw en fijn Chromebook gekregen waar we veel op kunnen oefenen. We gebruiken onder andere het programma ‘Snappet’ waar we veel op ons eigen niveau kunnen werken, zo wordt iedereen uitgedaagd. Snappet gebruiken we vooral tijdens het rekenen, als extra oefenmiddel als we klaar zijn met de opdrachten uit de werkboeken bij taal en spelling en tijdens de inloop. Tijdens de inloop kunnen we zo allemaal iets oefenen wat we nog lastig vinden.

We proberen alle vakken zo goed mogelijk aan bod te laten komen. De focus ligt dit jaar op rekenen, lezen en spelling. Dit jaar hebben we naast meester Rens een juf speciaal voor de gymles.

Dit jaar werken we ook veel aan projecten waarbij we leren samenwerken, presenteren en delen. We leren hierbij kritisch te kijken naar de informatie die we vinden en dit op verschillende manieren te delen met elkaar. Vaak werken we aan deze projecten bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Op die manier proberen we de kinderen te leren hóe ze kunnen leren en hóe ze goed aan informatie kunnen komen in plaats van precies te vertellen wát ze moeten leren. De kinderen gaan zelf op onderzoek uit en speuren naar bijzondere informatie.

Mocht je ons nodig hebben, je kunt ons vinden in het rode lokaal helemaal achterin in de school!

Groetjes van groep 5-6.

Taal Actief Woordenschat:

 Taal Actief Taal 4 - Taalboek A groep 5 Groep 5 thema 1
Groep 5 thema 2
Groep 5 thema 3
Groep 5 thema 4
Groep 5 thema 5
Groep 5 thema 6
Groep 5 thema 7
Groep 5 thema 8
 Taal Actief Taal 4 - Taalboek A groep 6 Groep 6 thema 1
Groep 6 thema 2
Groep 6 thema 3
Groep 6 thema 4
Groep 6 thema 5
Groep 6 thema 6
Groep 6 thema 7
Groep 6 thema 8