Groep 7-8


NIEUWS UIT DE KLAS


Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie onze groepspagina bekijken.

In groep 7/8 hebben we zin in het nieuwe schooljaar waarin we veel nieuws zullen leren en meemaken. Zo gaan wij gaan in oktober op kamp en zullen we aan het einde van het schooljaar samen een musical opvoeren. De nadruk ligt dit schooljaar op het bevorderen van de zelfstandigheid en het bevorderen van het groepsgevoel.

 Hieronder staat informatie over de vakken die in groep 7/8 aan bod komen.
Lezen
Dagelijks wordt aandacht besteed aan het leesonderwijs. Wanneer de kinderen binnenkomen, starten ze met lezen. Verder werken we met de methode Estafette en staat het tutorlezen 2x per week op het rooster.

Taal/ Spelling/ Begrijpend lezen
We werken met de methode Taal Actief 4 voor taal en spelling. Met snappet werken we ook extra aan de woordenschat. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. De kinderen werken hier ook thuis aan.

Rekenen
Rekenen doen we met de methode Wereld in Getallen. Ook hier werken we met name met Snappet. Hierbij werken ze ook aan werkpakketten op eigen niveau.

Natuur/ Aardrijkskunde en geschiedenis.
Hierbij werken we met de methode Argus Clou. Deze vakken zullen afwisselend aan bod komen.

Twee keer per week hebben de leerlingen gym en op woensdagochtend wordt er muziek en verkeer gegeven door juf Daisy. Verder komen schrijven, studievaardigheden en creatieve vakken aan bod.


NIEUWS ARCHIEF


01-nieuwsbrief-7-8
02-nieuwsbrief-7-8
03-nieuwsbrief-7-8
05-nieuwsbrief-7-8
06-nieuwsbrief 7-8
07-nieuwsbrief 7-8
08-nieuwsbrief 7-8