Groep 7-8


NIEUWS UIT DE KLAS


Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie onze groepspagina bekijken.

In groep 7/8 hebben we zin in het nieuwe schooljaar waarin we veel nieuws zullen leren en meemaken. Zo gaan wij gaan in oktober op kamp en zullen we aan het einde van het schooljaar samen een musical opvoeren. De nadruk ligt dit schooljaar op het bevorderen van de zelfstandigheid en het groepsgevoel.

Hieronder staat informatie over de vakken die in groep 7/8 aan bod komen.
Lezen
Dagelijks wordt aandacht besteed aan het leesonderwijs. Wanneer de kinderen binnenkomen, starten ze over het algemeen met lezen. Verder werken we met de methode Estafette. We willen ons dit jaar ook focussen op het bevorderen van het leesplezier bij kinderen.

Taal/ Spelling/ Begrijpend lezen
We werken met de methode Taal Actief 4 voor taal en spelling. Met snappet werken we ook extra aan de woordenschat. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Van groep 5 t/m groep 8 werken we tegelijk en door elkaar heen op niveau aan het begrijpend lezen. Zo leren we veel van elkaar en worden we uitgedaagd op ons eigen niveau.

Rekenen
Rekenen doen we met de methode Wereld in Getallen. Ook hier werken we met name met Snappet. Hierbij werken ze ook aan werkpakketten op eigen niveau.

Natuur/ Aardrijkskunde en geschiedenis.
Hierbij werken we met de methode Argus Clou. Deze vakken zullen afwisselend aan bod komen. We werken steeds aan één thema tegelijk en proberen hier steeds dieper op in te gaan en het werk vanuit de methode meer los te laten. We worden ook uitgedaagd tijdens deze lessen om op een andere manier te denken (vanuit Thinking for Learning).

Verder komen schrijven, studievaardigheden en creatieve vakken aan bod.

Dit schooljaar willen we als groep werken aan het goed samenwerken met elkaar, waarbij we leren naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren en  leren dat het fijn is dat we van elkaar verschillen.
We kunnen door die verschillen veel van elkaar leren!


 Taal Actief Woordenschat:

Taal Actief Taal 4 - Taalboek A groep 7 Groep 7 thema 1
Groep 7 thema 2
Groep 7 thema 3
Groep 7 thema 4
Groep 7 thema 5
Groep 7 thema 6
Groep 7 thema 7
Groep 7 thema 8
 Taal Actief Taal 4 - Taalboek A groep 8 Groep 8 thema 1
Groep 8 thema 2
Groep 8 thema 3
Groep 8 thema 4
Groep 8 thema 5
Groep 8 thema 6
Groep 8 thema 7
Groep 8 thema 8